måndag 5 juli 2010

Debatt om prostitution drog folk


Med anledning av regeringens urvärdering av sexköpslagen och en ny rapport från Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund SKR, startade måndagsmorgonen med ett fullsatt frukosseminarie om prostitution. Är prostitution ett fritt val eller tvång? Är det ett yrke eller inte? Ska det vara olagligt eller legalt att köpa och sälja sex? Fataneh Nik-khakian, filmskapare, presenterade den rapport hon skrivitmed stöd av SKR. En "ovanlig" rapport i filmmanusform, där hon intervjuat ett 30-tal experter och ett antal sexsäljare och köpare.
– Jag kommer inte med några råd och har inte dragit några slutsatser, sa Fataneh
Nik-khakian.
Dock är rapporten inte förhållningslös, menade hon, utan hon har kommit fram till övertygelsen att prostitution aldrig kan vara ett fritt val utan något människor drivs till av tvång, utsatthet, skuldsättning eller trauman i livet.
Rapporten var utgångspunkten för den paneldebatt som sen tog vid, som du kan läsa mer om här.

Inga kommentarer: