fredag 23 juli 2010

Bättre tandvård ökar kondomanvändning!

Jo, det är på riktigt! I alla fall när man talar om sexarbetare i Iran berättar FPARIs generalsekreterare Ashkan Alavi. Sambandet är ganska enkelt när man väl får det utpekat. Ca 90 procent av de kvinnor som deltagit i det Iranska projektet missbrukar methamfetamin. Det ger dålig tandstatus. Sämre tänder leder inte bara till lägre självförtroende utan också till lägre lön per kund. Så formulerade kvinnorna själva problemet i en undersökning som genomfördes i gruppen.

Teamet genomförde därför en studie kopplad till just tandstatus. Den visade att de med bättre tandstatus (och bättre självförtroende) i högre grad än de med sämre tandstatus hade använt kondom vid sitt senaste samlag, att de kände att de hade större möjlighet att ställa krav på kondomanvändning och att färre av dem med bättre tandstatus kunde tänka sig att strunta i kondomen om kunden betalade mer. Alltså bättre tänder = bättre hivprevention!

Det Iranska projektet har flera framgångsfaktorer. Den viktigaste, som också ledde fram till satsningen på tandvård (idag har man en egen tandläkarmottagning), är att man valt att lyssna på kvinnorna själva. Det är osannolikt att någon på ett programkontor kommit på att tandvård skulle kunna vara en nyckelfaktor för att öka kondomanvändningen men så smart kan det bli med lite medbestämmande och delaktighet.

Även om det finns stora skillnader mellan Sverige och Iran på andra områden känns detta helt relevant också för oss. Delaktighet och inkludering är en viktiga faktorer för självkänslan även i Sverige - liksom tandstatusen!

Inga kommentarer: