fredag 23 juli 2010

Ny kommission tar globalt grepp på hiv och lagenRFSU-bloggen intervjuade Matthew Weait från Birkbeck College i London som är medlem i en teknisk rådgivningsgrupp till den så kallade Global Commission on HIV and the Law, den globala kommissionen om hiv och rätt som tillsattes i juni 2010.

Matthew Weait är en av världens främsta experter på ämnet kriminalisering av överföring av hiv. Denna fråga kommer att vara en av sakerna för Kommissionen att arbeta med.

Vilken effekt tror du Kommissionen kommer att ha på internationell hivpolicy?

Min förhoppning är att att Kommissionen kan överbrygga de luckor som finns idag mellan vetenskap och rättigheter. Vi har lärt oss mer och mer som visar på den skadliga effekten av kränkningar av mänskliga rättigheter på preventionsinsatser.

Jag hoppas att Kommissionen ger oss praktiska evidensbaserade rekommendationer som tar hänsyn till lokala, regionala, nationella och kulturella omständigheter och som är grundade i universella principer om mänskliga rättigheter. Ett exempel på ett problem idag är Kanada som inte har ett sprutbytesprogram i sina fängelser, när vi vet från erfarenheter i Spanien att sådana program har en makalös effekt.

Vilken effekt tror du den kan få på policies i Europa och i Sverige?


Det kommer bli ett fokus på att påverka regioner där hiv har hög prevalens och det finns många kränkningar av mänskliga rättigheter. I Europa finns främst problem med intravenös droganvändningar i Östeuropa, Centralasien och Baltikum. Hur kan vi stärka effektiv harm reduction i de länderna?

För andra länder kan det gälla att lyssna på de starka rekommendationer som kommit från internationella organ om att inte straffa oaktsam överföring av hiv eller risk för överföring av hiv.

En annan fråga som kan vara intressant att få svar på är frågor om kriminalisering av sexarbetare. Fungerar det till exempel i kontexten av hälsa och rättigheter att kriminalisera sexköpare - har man sett en minskning i överföring av hiv?

En sak som kommit upp här i Wien är att det pågår en rättighetsdiskussion just här, men en annan diskussion i verkligheten, in the real world. Hur ser du på det?

Hiv innebär för det mesta arbete med grupper som marginaliserats och exkluderats, som är fattiga och saknar möjligheter. Ofta finns liten politisk vilja att engagera sig för dem. Men vi vet att vägen till framgång handlar om att inkludera dessa människor i processer för att förändra policies. Här behövs ledarskap.

Globala fonden och personer som Bill Clinton och Bill Gates talar samma språk som de politiska ledarna i världen. Om dessa globala ledare säger att mänskliga rättigheter är grundläggande för denna mission, så kommer de politiska ledarna att vara mer benägna att lyssna.

Inga kommentarer: