onsdag 21 juli 2010

Behandling som prevention

Vi sitter nu på dagens första plenumdiskussion. Dr Bernard Hirschel har precis talat om rationalen med att använda behandling av personer som lever med hiv som en metod för prevention. Dr Hirschel menar att behandling kan vara mer effektivt som preventionsstrategi än kondomamvändning. Kondomer är mycket effektiva då de används men i praktiken kommer alla ej att använda dem varje gång de har sex. Här kan behandling vara ett komplement. Att behandla alla som lever med hiv, dvs inte enbart de vars immunförsvar har sänkts till en viss nivå, vilket är rekommendationen idag, skulle vara mycket dyrt på kort sikt men med tanke på att färre skulle smittas skulle det troligen vara god ekonomi på sikt. Kanske skulle även det stigma som idag drabbar de som lever med hiv minska, då de som fick behandling inte längre skulle ses som smittsamma. Studierna av behandling som prevention fortsätter. Resultaten hittills är lovande, men i en verklighet där långt ifrån alla som behöver behandling har tillgång till denna får man också ställa sig frågan hur behandling som prevention skulle kunna bli verklighet i praktiken.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: