måndag 5 juli 2010

Rykande färskt från biståndsministern


Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) sammankallade på måndagens eftermiddag till en spontan pressträff för att presentera regeringens nya policy för utveckling och jämställdhet som regeringen tog den 1 juli. Det är den borgerliga alliansens nya policy för att arbeta med jämställdhetsfrågor inom biståndet. I den ingår SRHR (sexuella och reproduktiva rättigheter) som ett av fyra viktiga områden, och därför berättade hon också om det rykande färska dialogmaterial som Utrikesdepartementet arbetat fram tillsammans med RFSU, som ska hjälpa Sveriges ambassadörer att lättare och bättre kunna prata om sexualitet och rättigheter. Carlsson poängterade att processsen med att ta fram dialogmaterial, som tagit 3 år, nästan är viktigare än produkten, men sa också:
– Nu måste vi implementera den hos våra ambassadörer så att de kan utbilda andra.

Dialogmaterialet ska finnas klart till slutet av augusti, och är en faktaspäckad skrift med bakgrund och förklaringar till vad problemet egentligen består i - till exempel varför kvinnors rätt till säker abort är så viktig.
– Materialet är så handfast det kan bli. RFSU upplever ett stort intresse för sexuella och reproduktiva rättigheter hos ambassadpersonal när vi är ute och reser, men man vet inte hur man ska prata om det, sa RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér. Man ska också vara medveten om att materialet landar i klimat där mödradödligheten ofta är stor och där det finns ett stort motstånd från religiösa och andra krafter.
– Nu när materialet finns måste regeringen sätta press och följa upp, hur har ambassaderna pratat om detta, hur mycket?
Åsa Regnér menade även att det här kan vara viktigt för frivilligorganisationer i andra länder, ett underlag som kan hjälpa andra länder att sätta press på sina regeringar. Kanske kan även ministern implementera det hos sina kollegor världen över?
Gunilla Carlsson svarade:
– Jag kan sprida materialet till mina kollegor i andra länder men vi kan inte pådyvla dem att hantera dess frågor precis som Sverige. Dialogmaterialet kommer att översättas till andra språk, i första hand de största europeiska, men på sikt förhoppningsvis till fler språk, och i andra former.
Gunilla Carlsson avslutade med orden att säga att det varit en lång resa, men att insikten finns om att man kan förändra världen med kunskap, och att "om vi lyckas med SRHR-frågorna, blir jämställdhet skitenkelt".

Inom kort kan man läsa mer om regeingens nya utvecklings- och jämställdhetspolicy på regeringens hemsida.

Inga kommentarer: