torsdag 8 juli 2010

Hej Rahima Khatun och Nargis Ahmed!


Var kommer ni från?
– Vi kommer från en indisk organisation som heter Nari-O-Sishu Kalyan Kendra (Women and Child Development Centre) och finns i östra Indien, nära Calcutta. Vår organisation fokuserar på sexuella och reproduktiva rättigheter. Bland annat arbetar vi med mikrofinanser, vilket sker genom självhjälpsgrupper.
– Vi har idag 6500 medlemmar och ungefär 470 grupper. Vi arbetar också exempelvis med frågor som rör hiv/aids, mäns våld mot kvinnor och har även en klinik där vi ger rådgivning till unga kvinnor.

Varför är ni på Almedalsveckan?
– Vi är här på en tre veckor lång studieresa, eftersom vi har ett samarbetsprojekt med RFSU Gotland. Projektet startade 2009 och slutar i år. Så just nu är vi på politikerveckan och går på massor av seminarier. Efter det ska vi till Stockholm och besöka RFSU och deras klinik för att se hur de jobbar.
– Innan projektet slutar ska också några från RFSU Gotland besöka Indien.

Vad är det bästa med Almedalsveckan?
– Det finns många saker som är bra! Det är jättefint här! Vi har varit på flera bra seminarier, besökt högskolan på Gotland och vi har också varit på fritidsgårdar. Alla möten har varit lärorika för oss. Det är kul att det kommer så många människor hit med helt olika åsikter och så får man byta erfarenheter med varandra.

Text och foto Tove Larsson

Inga kommentarer: