torsdag 29 juli 2010

Hur bemöter vi Sverigedemokraterna?

Från vänster: Ali Al-Basri (Arabiskt Initiativ), Devrim Mavi (Chefredaktör tidningen Arena), Gudrun Schyman (Talesperson Feministiskt Initiativ), Åsa Regnér (Generalsekreterare RFSU).
Feministiskt Initiativ anordnade idag seminariet "Hur bemöter vi Sverigedemokraterna?" i Hörsalen i Pride House. De inbjudna deltagarna i panelen beskrev att de inte stöter på Sverigedemokraterna som parti speciellt ofta i sina liv, utan mer indirekt som i forum på nätet, i kommentarsfält i nätartiklar eller liknande. Detta sågs som något negativt, eftersom de menade att det behövs en mer "direkt" debatt.
Det som diskuterades flitigast var främst Sverigedemokraternas familjepolitik som vill främja den traditionella heterosexuella kärnfamiljen med stereotypa könsroller och med ett mer jämställt samhälle som "hot".
På frågan om det är bra eller dåligt att ge SD plats i det offentliga blev panelen oense. Al-Basri och Mavi menade att partiet behöver ges så lite utrymme som möjligt, eftersom de menade att det annars kan hjälpa till att göra partiet starkare och visa på en acceptans för deras rasism och sexism. Schyman menade tvärtom att det är bättre att lyfta upp partiets ståndpunkter så att det kan skapa en diskussion i samhället. Hon var också positiv till att låta alla partier komma ut i skolor för att visa den kommande generationen vilka åsikter som faktiskt finns ute i samhället, och också för att främja demokratin.
Hur ska vi då hylla en antirasistisk och feministisk politik? Schyman menade att det gäller att hylla det motsatta mot vad SD yrkar på, t ex att vi är helt emot diskriminering och inte bara delvis, eller att vi vill låta alla stanna i Sverige och inte att vi vill utvisa vissa. Annars, yrkade Schyman, är det risk för att göra en "gradering av helvetet". Tala klarspråk är det enda rätta, menade hon.

Inga kommentarer: