söndag 25 juli 2010

RFSU presenterar - hiv och sexualundervisning


Under konferensen har RFSU lyft flera av de områden som vi arbetar med i relation till hiv/aids. Ett sådant tillfälle var när vi fick möjlighet att göra en presentation om vikten av en allsidig sexualundervisning i relation till hiv/aids i det bås som Socialstyrelsen, Sida, Utrikesdepartementet och Socialdepartementet hade på konferensen. Vår presentation passade väl in i temat sexuella rättigheter som de svenska myndligheterna hade valt ut som måtto och rubrik för sin närvaro på konferensen. Jag kände mig stolt som fick tala om RFSU:s erfarenheter och lärdomar av sexualundervisning.

Vad krävs för att ungdomar ska skydda sig mot hiv frågade någon? Vad behövs för att unga inte bara ska ha kunskap tex om hur hiv överförs utan även agera därefter, frågade någon annan.

Här valde jag att lyfta fram vikten av att våga tala om sex och inte undvika de frågor som kanske känns svåra, obekväma eller pinsamma att tala om. Alla, både tjejer och killar, måste ges möjlighet att reflektera, diskutera och våga utforska och lära känna sin sexualitet utan att någon fördömer dem. Att veta hur hiv och sexuellt överförbara infektioner smittar är självklart centralt men sexualundervisning måste handla om mycket mer än sjukdomar och övningar i att säga nej till sex. Här ger IPPF:s riktlinjer för ”Comprehensive Sexuality Education” och RFSU:s arbete god vägledning. Målet med sexualundervisning är bla en ökad kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, men även en ökad jämställdhet, att förebygga stigma och diskriminering samt ökad respekt för olikheter. Sexualundervisningen ska ge alla elever möjligheter och stöd att utforska sin sexuella identitet, klargöra sina värderingar och lära sig kommunicera med varandra med respekt. Undervisningen ska ge dem självförtroende, självkänsla och redskap att fatta egna självständiga och informerade beslut om sex och sexualitet och kunna följa dessa. Allt detta kräver en positiv syn på sex och ungdomars sexualitet. Därför är det också viktigt att tala om sexuell njutning, som ju ofta är ett skäl till varför ungdomar och vuxna har sex och som därmed också påverkar hur de har sex och möjligheten till säkrare sex.

Läraren har en viktig roll då denne sätter ribban för vad som är tillåtet att tala om och visar hur man kan tala med varandra på ett respektfullt sätt. För att kunna bedriva sexualundervisning på ett professionellt sätt måste lärare ges möjlighet att reflektera över sina egna normer, attityder och värderingar och de behöver också få undervisning i att bedriva sexualundervisning. Sexualundervisningen bör integreras i den övriga undervisningen, upprepas och påbörjas tidigt.

Hiv-prevention är en självklar del av sexualundervisningen vilken är ett bra redskap för att förebygga hiv. Eftersom de myter, idéer, värderingar, förväntningar, behov, förhoppningar och de rädslor som människor har om sex påverkar deras sexuella praktiker oavsett hiv-status, måste samtal om sex och sexualiteten även ligga i centrum av hiv-prevention, behandling, vård och stöd.

Inga kommentarer: